Selectează o Pagină

de peste 12 ani autorizat ca

Agent R.N.P.M.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară este sistemul legal de publicitate mobiliară pentru ipoteci mobiliare, fiducii, avize specifice, creanțe securitizate și obligațiuni ipotecare.

TELEFON

+40 356 179 038

Email

office@rnpm.aegrm-timis.ro

SEDIU

Piața Plevnei 7, apt. 1,
Timișoara

Hours

Luni – Vineri
9:00 – 15:00

online, în fiecare zi

Servicii specializate în domeniul R.N.P.M.

Orice creditor ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic (semnătură eelectronică), şi să-l transmită, unui operator autorizat al Registrului, sau unui agent împuternicit al acestuia, pentru a fi înregistrat în R.N.P.M., cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator/agent.
Aceste operațiuni se pot realiza în cursul aceleiași zile!
Echipa noastră vă stă la dispoziție în orice moment pentru efectuarea de înscrieri specifice în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, indiferent că alegeți să vă deplasați la sediul nostru, sau alegeți varianta online pentru completarea, depunerea și înregistrarea documentelor. În acest sens, se va folosi o semnătură electronică valabilă la momentul semnării formularelor, astfel încât procedura legală să fie îndeplinită.
Toate aceste aspecte vor fi comunicate de către echipa noastră pentru fiecare situație în parte, după caz putând fi oferită și consultanță preliminară a speței.
Legislație aplicabilă
1 – LEGEA Nr. 297 din 03 decembrie 2018 – privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.
2 – Ordinul Ministrului Justiţiei nr.3431/2019 – pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.730 din 05 septembrie 2019.
3 – HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 802 din 30 septembrie 1999 – privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.
4 – Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr.3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 – publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.909 din 11 noiembrie 2019.
5 – LEGEA 287 din 17 iulie 2011 republicată privind Codul Civil – publicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011.
6 – ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 79 din 28 septembrie 2011 – pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Publicată în Monitorul Oficial nr. 696 din 30 septembrie 2011.
7 – LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil – Publicată în Monitorul Oficial nr. 255 din 17 aprilie 2012.
8 – ORDINUL Ministrului Justiţiei nr. 2409/C din 25 august 2004 – pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea semnăturii electronice în vederea înregistrării formularelor şi căutării datelor in Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 829 din 8 septembrie 2004.
9 – LEGEA Nr. 31 din 1 martie 2006 – privind securitizarea creanţelor. Publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2006.
10 LEGEA Nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare – Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902, din 04 decembrie 2015.
13 – ORDINUL Ministrului Justiției nr. 1808/C din 19 mai 2014 – pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 428 din 11 iunie 2014(în vigoare de la 16.06.2014 pană la 04.10.2019, fiind abrogat și înlocuit prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 3431/2019).
14 – ORDINUL comun al Ministrului Justiției și Ministrului Finanțelor nr. 3262/C/2236/2016 – pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonața Guvernului nr. 89/2000. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 28 septembrie 2016.
17 – Ordinul nr. 29/2020 – pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
18 – Legea nr. 196/2020 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
19 – Legea nr. 297/2018 – privind publicitatea mobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1184/07.12.2020
Formulare avize de ipotecă mobiliară
Formulare avize de fiducie
Formulare avize specifice
Formulare avize de ipotecă - creanţe securitizate
Formulare avize de ipotecă – obligațiuni ipotecare

Servicii online

Serviciile noastre pot fi contractate atât în persoană cât și online, asigurând astfel o mai mare operativitate în furnizarea serviciilor noastre!

Legislație aplicabilă

Dacă doriți să cunoașteți mai multe informații despre legislația aplicabilă în domeniu, vă punem la dispoziție actele normative în acest sens.

Servicii în toată România

Deși sediul nostru este în Timișoara, prin intermediul comunicării și a transmiterii actelor în mediul online, asigurăm înscrieri în R.N.P.M. în toată țara!

Căutări de avize

Orice aviz înregistrat în R.N.P.M. (ex A.E.G.R.M.) poate fi identificat printr-o căutare online pe site-ul Ministerului Justiției, în baza numărului de înregistrare.

Rapid și eficient pentru înscrierea în R.N.P.M.

Dacă formularul de aviz de înscriere este completat și împreună cu acesta sunt comunicate toate actele solicitate în acest sens, înscrierea în R.N.P.M. poate fi realizată chiar și în 10 minute.
Pentru că prețuim clienții noștri și timpul lor!

FORMULAR ÎNSCRIERE

MINUTE

%

MULȚUMIRE

TIMIȘOARA, ROMÂNIA

Ce facem pentru clienți

Complementar procedurii de înscriere de avize, echipa noastră (formată din avocați, consultanți și tehnicieni) oferă servicii de consultanță în vederea identificării celor mai bune soluții pentru efectuarea înscrierilor, precum și servicii de asistență în vederea completării și obținerii formularelor și a documentelor necesare.

Experiența noastră!

Cu o experiență de peste 12 ani în această activitate, ne-am bucurat de numeroase colaborări cu persoane fizice sau persoane juridice, cu instituții bancare sau instituții financiare nebancare, oferind servicii de cea mai înaltă calitate, cu maximă eficiență!

Înscrieri R.N.P.M.

Înregistrăm în timp record formularele de avize, conform solicitărilor clienților și comunicăm online înscrierea efectuată, semnată electronic.

Asistență completare aviz

La cerere, în baza documentelor puse la dispoziție, echipa noastră poate asista clientul în vederea completării corecte a formularelor.

Consultanță specializată

De multe ori se întâmplă ca situația să nu fie clară pentru solicitantul înscrierii, astfel că echipa noastră oferă consultanță și soluții la cerere. 

rapid și eficient

Cum funcționează

Pe scurt, înregistrarea unei garanţii reale mobiliare în R.N.P.M. presupune, parcurgerea următorilor paşi:

1. Creditorul sau reprezentantul său completează și depune un formular tip cu datele corespunzătoare.
2. Creditorul sau reprezentantul său achită taxele de înregistrare în R.N.P.M.
3. Operatorul/ agentul verifică dacă solicitantul are calitatea de persoană interesată potrivit legii.
4. Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora.
5. Operatorul transmite solicitantului dovada înregistrării.

Formular de aviz completat
Vă rugăm să acordați deosebită atenție datelor introduse în formular, întrucât acestea vor fi preluate ad-literam în R.N.P.M., iar orice alte modificări vor implica formulare și proceduri noi.
dovada calității persoanei solicitante
Solicitarea unei înscrieri în R.N.P.M. poate avea loc doar în baza unui formular semnat de către persoana solicitantă sau de un reprezentant al acesteia (în cazul persoanelor juridice). Societățile pot fi reprezentate prin administratori sau prin terțe persoane, în baza unei procuri notariale sau împuterniciri avocațiale.
comunicare documente
Împreună cu formularul de aviz și dovada calității va fi nevoie de actul ce se dorește a fi protejat prin înscrierea în R.N.P.M., indiferent de natura acestuia.

Taxe și Onorarii

Alege o colaborare cu noi și beneficiază de discounturi

Pentru o înscriere în R.N.P.M. va fi nevoie de

 • Taxă la Ministerul Justiției (începând de la 10 lei).
 • Onorariu avocațial (începând de la 50 lei) în funcție de complexitate și volum.
 • Onorariu asistență în vederea înregistrării (numai la cererea clientului).
 • Onorariu analiză juridică (la solicitarea clientului).

Sună acum

Află tot ce ai nevoie pentru înregistrarea unui aviz în R.N.P.M. (costuri, documente, legislație etc.), sau programează o întâlnire la sediul nostru din Timișoara.

Timișoara, România

Suntem online 

Indiferent de locația în care te afli, serviciile noastre îți vor fi de ajutor la orice oră!

„… dreptatea să curgă ca o apă curgătoare şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!”

—Amos

F.A.Q.

Întrebări comune

Când trebuie să înscrii titluri executorii în RNPM

Atunci când între creditor și debitor se semnează înscrisuri sub semnătură privată care au caracter de titlu executoriu, acestea trebuie înregistrate în R.N.P.M. Procesul de înscriere în R.N.P.M. se poate realiza în orice moment după ce s-a semnat actul, însă nu mai târziu de momentul în care a fost solicitată încuviințarea executării silite în instanță.

Ce documente sunt titluri executorii RNPM?

Un creditor care dorește să-și recupereze o anumită sumă de bani pe baza unui înscris sub semnătură privată, va trebui să apeleze la un operator autorizat sau la un agent împuternicit (echipa noastră). Acest lucru se datorează faptului că înscrisurile sub semnătură privată, potrivit legii, pot fi puse în executare silită doar dacă sunt înscrise în R.N.P.M. Actele care intră în categoria de titluri executorii înscrise în R.N.P.M. sunt, de exemplu:

 • Contractul de credit
 • Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA
 • Contractul de ipotecă mobiliară
 • Contractul de asistență juridică
 • Contractul de garanție personală
 • Contractul de împrumuturi
 • Contractul de arendă
 • Contractul de închiriere
 • Contractul de depozit
 • Biletul la ordin
 • Cambia
 • Cecul
Cum se verifică dacă solicitantul este reprezentantul uneia dintre părţile interesate?

Reprezentantul părții interesate trebuie să prezinte împuternicire prin procură autentică sau împuternicire avocaţială dacă este avocat. Dacă persoana interesată este persoană juridică, repezentantul său poate fi consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică.

Cine poate solicita înscrierea unui titlu executoriu în RNPM

Poți alege să înscrii un titlu executoriu în R.N.P.M. în momentul în care vrei să execuți obligația debitorului trecută de scadență. 

Cine poate solicita înregistrarea unui aviz de înscriere în Registru?

Numai o persoană interesată în legătură cu acea înscriere poate solicita înregistrarea unui aviz de înscriere în R.N.P.M.. Operatorul sau agentul are obligaţia legală să verifice calitatea de persoană interesată a solicitantului și răspunde pentru orice prejudiciu cauzat de neglijenṭă în cursul acestei verificări.
Persoanele interesate care pot solicita efectuarea înscrierilor pentru ipoteci mobiliare:

Creditorul ipotecar sau reprezentantul său – Orice tip de aviz de ipotecă

Debitorul obligației garantate sau reprezentantul său – Aviz de intenţie, aviz de transformare, aviz de ipotecă iniţial şi aviz de menţinere

Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său – Aviz de intenţie, aviz de transformare, aviz de ipotecă iniţial, aviz de menţinere şi aviz de extindere

Cedentul sau reprezentantul său – Aviz de cesiune a creanṭei ipotecare și aviz de cesiune a ipotecii

Fostul creditor sau reprezentantul său – Aviz modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniṭial

Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constituitorul sau reprezentanţii acestora – Aviz de nulitate, aviz de executare – privind anularea executării şi aviz de preluare în contul creanţei – privind anularea preluării, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă

Organele competente, potrivit legii (organele de cercetare penală) prin reprezentanţii acestora – În condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei nr. 3431/2019 de aprobare a formularelor de aviz de înscriere, solicitările organelor competente de înscriere a avizelor se transmit Corpului Operatorilor.

Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de ipotecă iniṭial – Atunci când se solicită înscrierea unui “Sechestru asigurător”, precum și a avizelor subsecvente acestui aviz cu respectarea dispoziṭiilor legale și a deciziilor Autorităṭii de Supraveghere.

convenabil

Proceduri online

 

Toată documentația, inclusiv partea de consultanță se poate realiza online. Având o semnătură electronică, toate documentele pot fi semnate cu ușurătate, iar consultanța poate fi oferită prin intermediul aplicațiilor de video-chat (Skype, Teams, Google Meet, Zoom etc.).

Official

Agent autorizat

 

MOȚEC ȘTEFAN – Cabinet de avocat este înregistrat ca agent împuternicit de către Uniunea Națională a Barourilor din România pentru înregistrarea avizelor de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare – A.E.G.R.M.)

ÎNCREDERE

Siguranță și eficiență

Experiența cumulată în mai bine de 12 ani de activitate ne oferă, atât nouă, cât și clienților noștri, un confort și o mai mare încredere în toate aspectele ce țin de realizarea unei operațiuni de înscriere în R.N.P.M.
Suntem la dispoziția dumneavoastră!

Contactează-ne

Solicită o ofertă de preț

Notarization Packages

Proin eget tortor risus. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

Certifications

Proin eget tortor risus. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

Mobile Service

Proin eget tortor risus. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

E-Documents

Proin eget tortor risus. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.