Evenimente

 

Aruncă o privire asupra evenimentelor din trecut, însă urmărește cu atenție și evenimentele viitoare. Le anunțăm pe site, sau pe Facebook și Instagram.

Evenimente organizate în cadrul „mini biblioteca EZRA”

O carte în fiecare lună

Lunar va fi propusă o carte, în contextul unei teme de actualitate, urmând ca săptămânal, în fiecare zi de miercuri, începând cu orele 19.00, să aibă loc întâlniri de discuții pe marginea celor citite, respectiv pe marginea temei.

Proiect audio

Distribuim zilnic (pe contul de Facebook) meditații audio din seria „100 de meditații din închisoare”, de Richard Wurmbrand.

Pentru sfințirea noastră!

Rugăciune

Nevoia de sfințire și trezire este tot mai mare, iar împreună cu frații și surorile, membri ai trupului Său, mijlocim înaintea Tatălui.
În fiecare miercuri, de 3 ori pe zi!

O carte în fiecare lună

Proiectul: O carte în fiecare lună, la EZRA! 

TemaZILELE DIN URMĂ 

Proiectul:                    O carte pe lună, la EZRA! 
Tema:                         „Rugăciunea – cheia care deschide Cerul”
Cartea:                       „Creștinul care îngenunchează”
Autorul:                    un autor necunoscut

 

Cartea „Creștinul care îngenunchează”, poate fi împrumutată gratis sau achiziționată de la mini biblioteca EZRA, la prețul de 20 lei.

Vă așteptăm cu drag!

Informații suplimentare:
”O carte pe lună, la EZRA!” este un proiect prin care se dorește încurajarea lecturii individuale combinată cu o analiză, discuție și dezbatere colectivă, având ca punct comun aceeași carte, în cadrul unei teme lunare prestabilite.
Astfel, în cursul fiecărei luni calendaristice va fi propusă o carte, în contextul unei teme de actualitate, spre lectură (lectură individuală), urmând ca periodic (de regulă în zilele de miercuri), începând cu orele 18.00, să aibă loc întâlniri de discuții pe marginea celor citite, respectiv pe marginea temei.

Evenimentul este destinat oricărei persoane care este interesată de tema propusă în luna respectivă. Participarea este liberă, fără costuri sau alte condiții!

Vă așteptăm cu drag!

 

Evenimente în trecut

Evenimente

 

Prezența la evenimentele organizate în cadrul „mini biblioteca EZRA” sunt deschise publicului larg.

 

Intrarea este liberă!

 

 

 

 

30 noiembrie 2019 - Lansare carte + Întâlnire (Responsabilitatea creștinului în vremurile din urmă, de apostazie)

Ce este un creștin „adevărat”? Dar apostazia? Există credincioși apostați? Pot fi și liderii spirituali apostați? Cum îi (ne) identificăm? Dar învățături mincinoase, practici înșelătoare și erezii?

Există așa ceva și în Timișoara, în România? Dacă da, care ar trebui să fie poziția noastră? De indiferență sau de demascare și luptă pentru adevăr, pentru „credința dată sfinților o dată pentru totdeauna”? Ce ne învață Scriptura?

Eveniment 30.11.2019_Apostazia

Acestea sunt doar câteva din întrebările la care vom încercă să găsim răspunsuri în cadrul evenimentului intitulat „Creștinul în vremuri de apostazie” organizat de minibiblioteca EZRA din Timișoara.

La acest eveniment este invitat fratele Radu Gavriluț, reprezentantul editurii Lampadarul de Aur din Oradea, urmând ca la finalul evenimentului să fie prezentată cartea „Nimicirea planurilor satanice” de Harry Foster.

Evenimentul este deschis publicului larg, începând cu orele 17.00, la locația mini bibliotecii EZRA din Piața Plevnei, nr.4, Timișoara (www.bibliotecaezra.ro).

Vă așteptăm cu drag!

 

august 2019 - O carte pe lună (concluzii) Creștinul adevărat nu-și ia vacanță

Le mulțumim celor care au participat la evenimentul de aseară, intitulat „Creștinul adevărat nu-și ia vacanță”, ocazie cu care am putut să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această perioadă de concedii; să ne împărtășim experiențele din concediile petrecute „altfel”; să-L lăudăm pe El, care este Tatăl nostru din ceruri; să ne sprijinim unii pe alții în rugăciune și să ne îndemnăm la o viață trăită în curăție, dragoste și fapte bune.

Revenind la tema întâlnirii, mai jos este un material audio pe această temă, pe care vi-l recomandăm cu toată dragostea.
Fie ca și concediile (ca și orice alte aspecte care țin de viața noastră pe acest pământ) să ni le petrecem pe viitor într-o înțelegere proaspătă, prin raportare exclusivă la voia lui Dumnezeu (nu prin raportare la „voia” firii noastre decăzute sau prin raportare la „moda” societății în care trăim).

„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” 1 Ioan 2:15

https://www.youtube.com/watch?v=yZJUhI8obKk

Timișoara, 01.09.2019
Echipa EZRA

iunie 2019 - O carte pe lună (concluzii) Baza unității creștine

O parte din CONCLUZIILE lunii IUNIE 2019, la EZRA!

aferente proiectului        „O carte pe lună, la EZRA!”

pe tema                           „Ecumenismul zilelor din urmă”, care a avut ca bază de studiu

cartea                               „Baza unității creștine”, scrisă de autorul englez Martyn Lloyd Jones (1899-1981)

 

 

În urma aprofundării acestei teme, s-au putut desprinde o serie de concluzii, după cum urmează:

 

 1. În lume există două categorii de oameni: cei pentru care s-a rugat/se roagă Domnul Isus (care au „primit” și „păzit” Cuvântul Lui, care formează Biserica Sa) și „cei din lume” (care, implicit, au ignorat sau nu au păzit Cuvântul Lui); cei din prima categorie au o siguranță veșnică, pentru că Hristos își zidește Biserica Sa și „porțile Locuinței morților nu o vor birui”

 

 1. Baza unității creștine își are temelia în lucrarea pe care o face Duhul Sfânt, prin regenerarea (nașterea din nou) celor care au primit și păzit Cuvântul lui Dumnezeu, care este Adevărul

 

 1. Noi nu suntem chemați să creăm unitatea (să facem planuri, să întreprindem acțiuni, să facem compromisuri de dragul unității etc.), ci unitatea este realizată de Duhul Sfânt; noi doar trebuie să o recunoaștem (prin raportare la Adevăr, la Cuvântul primit) și să o păstrăm (păzind/trăind Cuvântul); de observat diferența între Ioan 17 (unde Domnul Isus Hristos se roagă Tatălui pentru unitate) și Efeseni 4 (unde apostolul Pavel îndeamnă credincioșii să „păstreze” unitatea, printr-o purtare vrednică de chemarea primită)

 

 1. Orice încercare de realizare a unității creștine, punând „părtășia” (chiar și rugăciunea, evanghelizarea și alte acțiuni creștine) înaintea sau în detrimentul „doctrinei”, respectiv a Adevărului Scripturii în elementele sale esențiale, nu este biblică; dimpotrivă, este lucrarea celui rău, este ecumenismul instituțional care formează și întreține „Babilonul cel mare”, „curva cea mare” (cum se vorbește despre ea în Scriptură), care nu este altceva decât biserica apostată

 

 1. Mișcările ecumenice (de realizare a unității creștinilor, dincolo de unitatea făcută de Duhul Sfânt) sunt un real pericol al zilelor din urmă, motiv pentru care avem nevoie de o maturitate spirituală și discernământ spiritual pentru a putea discerne între adevărata și falsa unitate a creștinilor, între adevărata Biserică (Trupului lui Hristos) și orice altă formă de biserică

 

 1. Problema unității creștine:
 • nu trebuie privită niciodată în mod izolat și nu trebuie pusă niciodată pe primul loc
 • nu trebuie privită prin prisma instituțională, a bisericii vizibile, organizate, instituționale etc., ci dincolo de „etichete”, prin raportare la Cuvântul primit și păzit
 • nu trebuie privită în termeni numerici, majoritari; este vorba mai degrabă de o „turmă mică”, de o „rămășiță” (așa a fost tot timpul de-a lungul istoriei poporului lui Dumnezeu, fie că a fost vorba de poporul evreu, fie că este vorba de Biserică)

 

 1. Există o singură Biserică a lui Hristos (așa a fost la început, așa a fost întotdeauna, așa va fi până la sfârșit); din perspectiva lui Dumnezeu (care este cea reală și adevărată), bazați pe Scriptură, putem afirma că: adevărata Biserică nu este nici ortodoxă, nici catolică, nici baptistă, nici penticostală sau orice altă denominație creată sau întreținută de oameni, ci comunitatea oamenilor născuți din nou; Ce înseamnă să fii născut din nou? Vom afla din lectura următoarei cărți propusă spre lectură, studiu și dezbatere: „Experimentarea nașterii din nou

 

Citat din „Baza unității creștine”, pag.68-69:

 

„Cu alte cuvinte, această învățătură modernă despre unitate s-a depărtat așa de mult de Noul Testament încât îi displace orice element polemic din predicarea și explicarea adevărului. După cum am mai spus, ni se spune că nu trebuie să fim niciodată negativi, că trebuie să fim mereu pozitivi. Omul care este admirat este omul care spune: Nu sunt omul care să discute în controverse, sunt doar un predicator al Evangheliei! Unii evangheliști și alții care sunt evanghelici în perspectivele lor sunt lăudați de către cei care sunt foarte liberali în teologia lor pe motiv că ei nu „atacă” liberalismul și modernismul. Asta e ceea ce se admiră! Orice argument polemic este privit ca o negare a spiritului creștin. Niciodată nu trebuie să criticăm; totdeauna trebuie să fim buni și prietenoși.

Sunt de acord că trebuie să fim întotdeauna să fim buni și prietenoși, întotdeauna trebuie să „spunem adevărul în dragoste”. Așa cum face chiar Noul Testament, noi trebuie „să ne luptăm pentru credință”. Trebuie să expunem eroarea și să o denunțăm, și să nu fim doar oameni care fac pe plac oamenilor. Noul Testament este plin de așa ceva, așa cum deja am dovedit.

Aceste lucruri se făceau pe vremea Reformei Protestante. Asta se face mereu în vremuri de trezire și reînnoire deoarece în astfel de vremuri are loc o întoarcere la Noul Testament. Eroarea este demascată, expusă și denunțată. Tot așa s-a făcut și pe vremea Puritanilor. Haideți să ne amintim, în aceste vremuri când „amabilitatea” și „prietenia” și „părtășia” sunt înălțate pe poziția supremă și în detrimentul adevărului, că îndemnul adresat învățătorilor și credincioșilor din Noul Testament nu era ca ei să fie gata să aprobe orice de dragul unității și al părtășiei.

Îndemnul adresat lor în 1 Corinteni 16:13-14 este: „Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste”. Trebuie să fim oameni maturi, trebuie să fim tari, trebuie să stăm tari în credința în care ne-am încrezut. Trebuie să știm că avem o temelie sub picioarele noastre și trebuie să știm ce anume este ea. Nu trebuie să plutim pe nori; nu trebuie să fim în aer; noi trebuie să stăm „tari” pe o temelie solidă, care poate fi recunoscută și definită. Suntem îndemnați să „ne luptăm pentru credință” (Iuda 3).”

 

 

Notă:

 • Cartea „Baza unității creștine” poate fi împrumutată sau achiziționată de la mini biblioteca EZRA;
 • Având în vedere importanța nașterii din nou, ca fundament și condiție a apartenenței la adevărata Biserică (Trup al lui Hristos), mini biblioteca EZRA propune pentru vara 2019 (iulie și august) pentru lectură, studiu și dezbateri cartea „Experimentarea nașterii din nou”, scrisă de Martyn Lloyd Jones, care poate fi împrumutată sau cumpărată (la doar 28 de lei).

 

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu o înțelegere și trăire biblică a unității creștine, să fiți parte a acestei unități pe care o face Duhul Sfânt și să vă feriți de orice „unitate” pe care a făcut-o, o face sau o întreține un om, un grup de oameni sau o instituție, în afara cadrului stabilit de Dumnezeu, prin Cuvântul și Duhul Său cel Sfânt!

 

Timișoara, 01.07.2019

Echipa EZRA

iunie 2019 - Școala Biblică de Vacanță (VBS) - Dumbrăvița

Roșu, galben, verde, START!

Vrei să participi la cea mai tare competiție pe 4 roți?
Echipează-te cu adrenalină, chef de distracție și cât mai mulți prieteni și intră în cursă! Învățăm să demarăm, să claxonăm, să ne ferim de pericole și să ținem direcția bună! Așa că pornește cronometrul și … GO!!!

Eveniment pentru copii între 4-11 ani.

Vă așteptăm și cu stand de cărți, pentru lectură în parc sau pentru împrumut acasă!

Jun 17 – Jun 21, Dumbrăvița Park

mai 2019 - O carte pe lună (concluzii) Slujba profetică - actualitatea ei în vremea noastră

”O carte pe lună, la EZRA!” este un alt proiect pe care mini biblioteca EZRA îl lansează încă din prima lună de activitate. Prin acest proiect se dorește încurajarea lecturii individuale combinată cu o analiză, discuție și dezbatere colectivă, având ca punct comun aceeași carte, aceeași temă.

Astfel, în cursul fiecărei luni calendaristice va fi propusă o carte, în contextul unei teme de actualitate, spre lectură (lectură individuală), urmând ca săptămânal, în fiecare zi de miercuri, începând cu orele 19.00, să aibă loc întâlniri de discuții pe marginea celor citite, respectiv pe marginea temei.

IMPORTANT: în ultima zi de miercuri din fiecare lună calendaristică va avea loc ÎNTÂLNIREA PRINCIPALĂ de dezbateri, concluzii și aplicații având ca bază cartea din luna respectivă. Chiar dacă nu veți putea participa la toate celelalte întâlniri săptămânale intermediare, este de dorit să nu ratați întâlnirea finală.

Pentru luna MAI 2019, am lansat pentru lectură cartea „Slujba profetică”, scrisă de autorul englez T.A. Sparks (1889-1971), în cadrul temei intitulată: „Slujba profetică în vremurile din urmă”. Cine dorește cartea, o poate împrumuta GRATIS de la mini biblioteca EZRA.

Următoarea întâlnire: miercuri, începând cu orele 19.00, la mini biblioteca EZRA. Participarea este liberă și nu trebuie făcută rezervare în prealabil.

Cu această ocazie, va fi deja prezentată tema și cartea propusă pentru luna iunie 2019!

Vă așteptăm cu drag!

12 Mai 2019 - Alo! Tata! E ziua ta!

Dragi tătici (și mămici),

Ne face o deosebită plăcere să vă anunțăm că mini biblioteca EZRA va participa la evenimentul „Alo! Tata! e ziua ta!”, încurajându-i pe tătici, bunici, frați mai mari (precum și pe mămici, surori mai mari) să citească împreună cu copiii, nepoții, frații lor, Biblia și alte cărți potrivite, specifice vârstei și a relațiilor de familie, pentru o creștere în armonie și ascultare de Dumnezeu.

Vă așteptăm cu drag!
12.05.2019

8 Mai 2019 - Deschidere „Mini biblioteca EZRA”

În data de 1 Mai, mini biblioteca EZRA va fi deschisă începând cu orele 17.00, pentru toți cei care doresc să ne treacă pragul (Piața Plevnei, nr.4, Timișoara).
Cu această ocazie avem în vedere și vă invităm la următorul program:

1. Un timp de rugăciune, începând cu orele 18.00; credem că acesta este modul cel mai potrivit pentru o inaugurare a unei locații, a unui proiect, unde Dumnezeu să domnească;

2. Un timp de discuții pe marginea cărții „Slujba profetică”, scrisă de autorul britanic T.A. Sparks (1889-1971), începând cu orele 19.00.
Acest timp de discuții pe marginea cărții va fi o prefigurare a unuia din mai multe evenimente cu caracter permanent care se vor desfășura la o anumită periodicitate în contextul activității lărgite a mini bibliotecii EZRA.

Vă așteptăm cu drag! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Fie ca amintirea și sărbătorirea învierii Domnului Isus Hristos să producă în fiecare dintre noi o bucurie proaspătă și profundă, după ce în prealabil am realizat încă o dată realitatea și profunzimea suferinței și a jertfei Domnului Isus Hristos pentru păcatele noastre! 
Hristos este Viu! Fie ca și noi să avem parte zilnic de această Viață!

Vezi întreaga listă de cărți disponibilă!

Scrie-ne, dacă ai orice întrebare sau nelămurire.